ASZTROPSZICHOLÓGIA

 

„Az asztrológia a pszichológiából eredő megismerés, mégpedig minden fenntartás nélkül, hiszen az asztrológiában összpontosul a régi korok minden pszichológiai ismerete.” C. G. Jung:Az aranyvirág titkához
 
 
Carl G. Jung úgy gondolta, hogy vitathatatlan kapcsolat van elménk és testünk között. Testünk hatással van az elménkre, és elménk befolyásolja testünk működését is. A világot két részre osztotta, a belső és külső világra. A külső és a belső világ ugyanazon rendszerre épül. Úgy bent, mint kint. A belső világ nem hozzáférhető a tudatos énüknek számára, viszont a tudatalatti egy szimbolikus nyelven képes információkat közvetíteni a kollektív tudatból. Jung úgy vélte, hogy az emberi psziché megismerését, feltérképezését az asztrológia szimbolikáján keresztül a legegyszerűbb megértenünk, hiszen tudatos énüknek lefordítja a „kollektív tudattalan”üzenetét.
Jung hitte, hogy azt asztrológia  egy ősi  nyelv, amely szimbolikus  módon képes a tudatunknak a kollektív tudat üzenetét tolmácsolni
Az asztropszichológia a tradicionális asztrológia azon területe, melyben  - Jung pszichológia elméleteire, gyakorlataira alapozva -  az egyén belső értelmezésére, megértésére kerül a hangsúly.